Khóa dành cho người đã có tư cách lưu trú

Điều kiện dự tuyển

 • Vợ/chồng, gia đình hoặc họ hàng của người Nhật
 • Người đi làm mà cần có tiếng Nhật để làm việc hoặc sinh hoạt hằng ngày.
 • Người từ nước ngoài chuyển đến theo diện chuyển công tác trong cùng công ty

Thời gian nhập học

 • Người từng học một chút tiếng Nhật thì có thể nhập học bất cứ lúc nào.
 • Người bắt đầu học tiếng Nhật
  Sinh viên kỳ tháng 4
  Sinh viên kỳ tháng 7
  Sinh viên kỳ tháng 10

Chi tiết phí giảng dạy, v.v…

 • Nội dung Số tiền
  Phí kiểm tra 10.000 Yên (chỉ khi nhập học)
  Phí nhập học 20.000 Yên (chỉ khi nhập học)
  Phí giảng dạy 45.000 Yên (mỗi tháng)
  Phí in ấn 1.000 Yên (mỗi tháng)
  Phí cơ sở vật chất (Phí trang thiết bị, tiền điện và các nhiên liệu khác) 1.000 Yên (mỗi tháng)
  Tổng số tiền 77.000 Yên

 • ※Không bao gồm phí tài liệu học tập nên sinh viên vui lòng mua riêng.

   

Hồ sơ cần thiết để nhập học

Đơn xin nhập học
1
Bản sao thẻ cư trú 1
Bản sao hộ chiếu 1

 

Thủ tục nhập học

 • ●Hãy điền vào các giấy tờ cần thiết để nhập học, tiến hành đăng ký cùng với việc nộp phí giảng dạy.
 • ●Sau khi hoàn thành việc tiếp nhận hồ sơ tại trường, nhà trường sẽ quyết định thời gian nhập học.
 • ●Phí giảng dạy của tháng nhập học sẽ không được tính theo ngày.
 • ●Phí giảng dạy trong trường hợp bỏ học sẽ không được tính theo ngày. 

Địa chỉ tiếp nhận

 • Trường quốc tế Saitama

  2-101 Sakuragi-cho, Kumagaya-shi, Saitama, 360-0036, Japan

  SĐT: 048-526-4155/ FAX: 048-526-4157

 

このページの先頭へ戻る