Liên hệ

Liên hệ

SAITAMA INTERNATIONAL SCHOOL
2-101 Sakuragi-cho, Kumagaya-shi, Saitama, 360-0036, Japan
TEL +81-48-526-4155
FAX +81-48-526-4157
E-mail gakuenn@saisc.jp


[Google map tại đây]

Thời gian nhận liên hệ: 9:00~18:00
Ngày nghỉ: Thứ 7, chủ nhật và ngày lễ

Mẫu thư đặt câu hỏi như dưới đây


Thông tin cá nhân được nhập tại đây sẽ không được sử dụng cho mục đích khác ngoài mục đích hướng dẫn nhập học và hoạt động xúc tiến bán hàng của trường quốc tế Saitama.

Hãy gửi đi sau khi đồng ý với Chính sách bảo mật.

Họ tên
Bắt buộc
Địa chỉ mail
Bắt buộcĐịa chỉ mail
Tiêu đề
Nội dung câu hỏi/ ý kiến thắc mắc
Giới tính Nam  Nữ
Tuổi

Số điện thoại

(Điện thoại di động)


このページの先頭へ戻る