Lịch sử - Khái quát - Phương châm giáo dục

Lịch sử - Khái quát - Phương châm giáo dục

Trường quốc tế Saitama được thành lập vào tháng 10 năm 1988, được Hiệp hội Xúc tiến Đào tạo tiếng Nhật công nhận là trường đủ điều kiện giáo dục vào năm 1989 và các lớp học bắt đầu từ tháng 4 năm 1990. Kể từ đó đến nay, rất nhiều sinh viên tốt nghiệp đã và đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Khái quát

Tên trường Trường quốc tế Saitama
Thành lập Ngày 1 tháng 10 năm 1988
Giám đốc
Hiệu trưởng
Osamu Sato
Chứng nhận Được chứng nhận bởi Hiệp hội Xúc tiến Đào tạo tiếng Nhật
Được Bộ tư pháp công nhận là đơn vị trung gian được phép đăng ký xin cấp phép lưu trú
Số lượng giáo viên và nhân viên 22 người
Sức chứa 237 người
Địa chỉ 2-101 Sakuragi-cho, Kumagaya-shi, Saitama-ken, 360-0036, Japan. Điện
thoại: +81-48-526-4155
Fax: +81-48-526-4157
URL http://www.saisc.jp/
E-mail gakuenn@saisc.jp
埼玉国際学園外観パース

 

Phương châm giáo dục

  • Đào tạo kiến thức tiếng Nhật và các kỹ năng cần thiết cho cuộc sống hằng ngày.

  • Bên cạnh kiến thức về tiếng Nhật, trường còn dạy đọc các bài xã luận, đào tạo kiến thức và kỹ năng giúp biểu đạt ý kiến cá nhân bằng tiếng Nhật.

  • Đào tạo năng lực tiếng Nhật để học lên Cao học, Đại học hoặc trường chuyên môn.

    Thông qua việc học tiếng Nhật, sinh viên vừa được giao lưu với cộng đồng địa phương, vừa hiểu biết về văn hóa Nhật như các phong tục, tập quán của người Nhật.

 

このページの先頭へ戻る